logo

View all jobs

International Contract Lawyer

Kyiv, Ukraine

We are looking for a talented and hard-working colleague to join our team in the position of In-house legal counsel on contractual matters.

REQUIREMENTS:
· 2+ years of professional experience in IT, IP (developing software for computer/mobile platforms), Corporate/M&A, and International contract law;
· advanced English is a must (confident B2-C1);
· Business-minded proactive approach; 
· Attention to details.
· must be highly motivated, a self-starter and keen to take responsibility and manage swiftly between demanding deadlines.

KEY RESPONSIBILITIES:
· Contractual work, drafting, amending agreements, communication with colleagues inside our company and counter-parties;
· Legal research of legislation of various jurisdictions (UA, EU, USA), constant monitoring of changes in legislation applicable to the company;
· Handle international and local tax issues;
· submitting and passing of the KYC, DD procedures, filling in the relative forms;
· drafting and reviewing of various documents necessary for the companies' day-to-day operations, inter alia, applications, letters, turnover balances confirmations etc.;
· conducting legal due diligence and preparing respective due diligence reports for making a decision on further possible cooperation.

BENEFITS:
· prospect in self-improvement and professional growth;
· possibility to obtain an invaluable experience with challenging high-profile projects;
· opportunity to build a successful career within a dynamic and advanced IT company;
· L&D center with courses for employees and top managers; self-learning library, access to paid courses;
· one of the highest salaries on the market, bonus system and friendly working environment.

Ми шукаємо у команду талановитого професіонала на посаду юриста з договірних питань.

ВИМОГИ:
· 2+ роки професійного досвіду в IT, IP (юридичний супровід розробки програмного забезпечення для комп’ютерних/мобільних платформ), корпоративному праві/M&A та міжнародному договірному праві;
· просунутий рівень англійської мови (впевнений B2-C1);
· Діловий проактивний підхід;
· Увага до деталей.
· висока мотивація, самостійність і прагнення брати на себе відповідальність та швидко справлятися з задачами дотримуючись дедлайнів.

КЛЮЧОВІ ОБОВ'ЯЗКИ:
· Договірна робота, складання, внесення змін у договори, комунікація як всередині компанії, так і ведення переговорів з контрагентами;
· Правове дослідження законодавства різних юрисдикцій (Україна, ЄС, США), постійний моніторинг змін законодавства, що стосується компанії;
· Вирішувати міжнародні та місцеві податкові питання;
· подання та проходження процедур KYC, DD, заповнення відповідних форм;
· складання та розгляд різноманітних документів, необхідних для повсякденної діяльності компаній, зокрема, заяв, листів, оборотних сальдових відомостей тощо;
· проведення юридичної перевірки контрагента (due diligence) та підготовка відповідних звітів для прийняття рішення щодо подальшої можливої співпраці.

ПЕРЕВАГИ:
· перспектива самовдосконалення та професійного зростання;
· можливість отримати безцінний досвід роботи зі складними гучними проектами;
· можливість побудувати успішну кар'єру в динамічній та передовій ІТ-компанії;
· L&D центр з курсами для співробітників і топ-менеджерів; self-learning бібліотека, доступ до платних курсів;
· одна з найвищих зарплат на ринку, система бонусів і дружня робоча атмосфера.

Share This Job

Powered by